Firma Comforteam Joanna Adamowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Firma Comforteam realizuje projekt pt. „Dynamizacja promocji marek produktowych firmy comforTeam poprzez ekspansję konkurencyjności na perspektywicznych rynkach zagranicznych” w ramach poddziałania 3.3.3. „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer wniosku o dofinansowanie POIR.03.03.03-28-0008/17. Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy oraz zwiększenie promocji marki Comforteam na rynach zagranicznych.

Wartość projektu: 1 026 265,72 zł

Wartość dofinansowania z UE: 836 158,36 zł

Okres realizacji: 31.10.2019r